MULTI-B

Multi-B Anlamı Nedir?

Multi-B aracı olan bir yapıdır. Parçalardan oluşan bütünlüklü kimliğin aracılık yapan parçası görevini görmektedir. Herşey bir şekilde birbirine bağlıdır. Bunun Sanat eserlerdeki yansıması parçalıktan bütünlüğe giden yolda birleştirici görevi gören aracı tarafından yönlendirilmekte ve bütünlüğe kendi içsel dinamikleri tarafından ulaşma çabasını temsil etmektedir. İnsan sanat eserini içselleştirmek için beş duyuya hatta daha fazlasına ihtiyaç duyabilmektedir.Benim uygulamak istediklerim algılama seviyesini ve öncesini anlatmaya çalışmaktadır. Kör olmak, sağır olmak, uzuvlarının eksik olmasının sanat eserini içselleştirmede büyük bir problem olabilmektedir. İşte tam burada Multi-B sanatçı tarafından aynı eserin bir kaç versiyonunu yapmaktadır. Bu proje içinde sesi, görüntüyü, dokunsal güdüleri ve kokusallığı aynı şekilde ama farklı formatta kullanarak insana ulaşmayı farklılıklarla birlikte amaç edinmiştir.


PATENTLER

PERKÜSYON MAKİNESİ

Resim-1


Resim-2


AÇIKLAMALAR


Elektro-Akustik Müzik Bestemde Kullandığım EQ Teknik stili (Berkay Akçay)


Harf ve Rakamların notaya uyarlanması